Υγρά απόβλητα ελαιοτριβείων

Είστε εδώ

Μήνυμα σφάλματος

 • Warning: Illegal string offset 'data' στην exclude_drupaljs_from_advanced_aggragation_form_alter() (γραμμή 21 του /var/www/vhosts/bio-olea.eu/httpdocs/sites/all/modules/exlcude/exclude_drupaljs_from_advanced_aggragation.module).
 • Warning: Illegal string offset 'data' στην exclude_drupaljs_from_advanced_aggragation_form_alter() (γραμμή 21 του /var/www/vhosts/bio-olea.eu/httpdocs/sites/all/modules/exlcude/exclude_drupaljs_from_advanced_aggragation.module).
 • Warning: Illegal string offset 'data' στην exclude_drupaljs_from_advanced_aggragation_form_alter() (γραμμή 21 του /var/www/vhosts/bio-olea.eu/httpdocs/sites/all/modules/exlcude/exclude_drupaljs_from_advanced_aggragation.module).
 • Warning: Illegal string offset 'data' στην exclude_drupaljs_from_advanced_aggragation_form_alter() (γραμμή 21 του /var/www/vhosts/bio-olea.eu/httpdocs/sites/all/modules/exlcude/exclude_drupaljs_from_advanced_aggragation.module).
 • Warning: Illegal string offset 'data' στην exclude_drupaljs_from_advanced_aggragation_form_alter() (γραμμή 21 του /var/www/vhosts/bio-olea.eu/httpdocs/sites/all/modules/exlcude/exclude_drupaljs_from_advanced_aggragation.module).
 • Warning: Illegal string offset 'data' στην exclude_drupaljs_from_advanced_aggragation_form_alter() (γραμμή 21 του /var/www/vhosts/bio-olea.eu/httpdocs/sites/all/modules/exlcude/exclude_drupaljs_from_advanced_aggragation.module).
 • Warning: Illegal string offset 'data' στην exclude_drupaljs_from_advanced_aggragation_form_alter() (γραμμή 21 του /var/www/vhosts/bio-olea.eu/httpdocs/sites/all/modules/exlcude/exclude_drupaljs_from_advanced_aggragation.module).
 • Warning: Illegal string offset 'data' στην exclude_drupaljs_from_advanced_aggragation_form_alter() (γραμμή 21 του /var/www/vhosts/bio-olea.eu/httpdocs/sites/all/modules/exlcude/exclude_drupaljs_from_advanced_aggragation.module).
 • Warning: Illegal string offset 'data' στην exclude_drupaljs_from_advanced_aggragation_form_alter() (γραμμή 21 του /var/www/vhosts/bio-olea.eu/httpdocs/sites/all/modules/exlcude/exclude_drupaljs_from_advanced_aggragation.module).
 • Warning: Illegal string offset 'data' στην exclude_drupaljs_from_advanced_aggragation_form_alter() (γραμμή 21 του /var/www/vhosts/bio-olea.eu/httpdocs/sites/all/modules/exlcude/exclude_drupaljs_from_advanced_aggragation.module).
 • Warning: Illegal string offset 'data' στην exclude_drupaljs_from_advanced_aggragation_form_alter() (γραμμή 21 του /var/www/vhosts/bio-olea.eu/httpdocs/sites/all/modules/exlcude/exclude_drupaljs_from_advanced_aggragation.module).
 • Warning: Illegal string offset 'data' στην exclude_drupaljs_from_advanced_aggragation_form_alter() (γραμμή 21 του /var/www/vhosts/bio-olea.eu/httpdocs/sites/all/modules/exlcude/exclude_drupaljs_from_advanced_aggragation.module).
 • Warning: Illegal string offset 'data' στην exclude_drupaljs_from_advanced_aggragation_form_alter() (γραμμή 21 του /var/www/vhosts/bio-olea.eu/httpdocs/sites/all/modules/exlcude/exclude_drupaljs_from_advanced_aggragation.module).

Υδατικά Απόβλητα Ελαιουργείων

Εγινε διαχωρισμός κλασμάτων Υδατικών αποβλήτων Ελαιουργείων (ΥΑΕ) , αναγνώριση φαινολικών ενώσεων και σταθεροποίηση

 • Παραγωγή  κλασμάτων ΥΑΕ που προέρχονται από έξι ποικιλίες , Coratina , οργανική Coratina , Cellina , Κορωνέικη , Ασπρολιά και Λιανολιά , χρησιμοποιώντας το σύστημα πολλαπλών σταδίων φιλτραρίσματος που υπάρχει στο εργαστήριο του ISPA - CNR στο Μπάρι της Ιταλίας (Microfiltrate MF, Ultrafiltrate UF , Nanofiltrate NF).
 • Η απόδοση της μονάδας διαχωρισμού ήταν : κλάσμα  MF 29 % , κλάσμα  UF 14,5% και το κλάσμα NF 10 % , σε σχέση  με το αρχικό υλικό ΥΑΕ που χρησιμοποιήθηκε. Ποσοτικός προσδιορισμός των κλασμάτων  που ανακτήθηκαν από το σύστημα πολλαπλών σταδίων διήθησης ( Microfiltrate MF, Ultrafiltrate UF , Nanofiltrate NF) με ανάλυση HPLC – DAD.
 • Χαρακτηρισμός του YAE και των κλασμάτων του, χρησιμοποιώντας ανάλυση HPLC - DAD και HPLC - MS . Οι ενώσεις που ταυτοποιήθηκαν ήταν : . Ελευροπαϊνη, Αγλυκόνη της ελευροπαϊνης ( 3,4 - DHPEA - EDA ) ,βερμπασκοζίτης (verbascoside), ισο-βερμπασκοζίτης (isoberbascoside) ,λιγκστροσίδιο  (ligstroside) , acyclodihydroelenolate , ελενολικό οξύ , οξειδωμένη μορφή του verbascoside , διαστερεοισομερής μορφή του β- hydroxyverbascoside ( Cardinali et al. J. Agric. Food Chem. 2012 , 60 , 1822-1829 ) , καφεϊκός εστέρας του secologanoside και 6' -p- κουμαρόυλo secologanoside , καθώς και η τυροσόλη , υδροξυτυροσόλη , καφεϊκό οξύ και κουμαρικό οξύ .
 • Για όλα τα κλάσματα του ΥΑΕ, που υπέστησαν επεξεργασία  χρησιμοποιώντας το σύστημα πολλαπλής διήθησης πιλοτικής κλίμακας, έγινε ανάλυση του  ξηρού βάρους τους, αφού προστέθηκε σε κάθε κλάσμα ίση ποσότητα του ξηρού βάρους « ινών», έτσι ώστε να έχουν την ίδια αναλογία ινών ως προς το ξηρό βάρος. Οι ίνες που χρησιμοποιήθηκαν  είναι μαλτοδεξτρίνες , και κόμμι ακακίας σε αναλογία 50:50 μεταξύ πολυφαινολών και του υλικού κάλυψης.
 • Αναπτύχθηκε μια καινοτόμος διαδικασία, χρησιμοποιώντας νανοϋλικά βασισμένα στον άνθρακα και σίδηρο μηδενικού σθένους, για την κατεργασία των ΥΑΕ  και τη μείωση του αρχικού ρυπαντικού φορτίου . Η κατεργασία των ΥΑΕ  με γραφένιο οδήγησε σε μείωση του COD κατά 60 % και των ολικών φαινολών μέχρι 90 %. Η εφαρμογή των ανθρακικών νανοσωλήνων με διάφορα επιστρώματα των τοιχωμάτων τους, έδειξε μια μείωση 65 % του COD και 60% των ολικών φαινολών , ενώ η κατεργασία με nano-Fe0/Fe2O3 προκάλεσε μείωση του COD κατά 55 %  και των ολικών φαινολών κατά 70%. Όλες οι διαδικασίες είναι πολλά υποσχόμενες για την ανάκτηση ή την αποικοδόμηση του φαινολικού περιεχομένου των ΥΑΕ .

Αντιμικροβιακή δράση

 • Επίσης μελετήθηκε η επίδραση των ΥΑΕ, που προέρχονται από Ιταλικές και Ελληνικές ποικιλίες, καθώς και μερικών καθαρών  φαινολικών ενώσειων τους, στην ανάπτυξη A.flavus και την παραγωγή αφλατοξίνης. Παρατηρήθηκε μία ολική αναστολή της ανάπτυξης A. flavus με προσθήκη κλασμάτων από δείγματα ΥΑΕ Λιανολιάς, με μέγιστη δόση (15%). Επιπλέον, στις δόσεις που εξετάστηκαν, παρατηρήθηκε μια αλλαγή στη μορφολογία των μικκυλίων των καλλιεργειών μυκήτων που αναπτύσσονται σε ΥΑΕ προερχομένων από ποικιλίες Λιανολιά και Κορωνέικη.
 • Τυροσόλη, Verbascoside και καφεϊκό οξύ έδειξαν μια σημαντική αύξηση στο ξηρό μικκυλιακό βάρος, ενώ η μείωση (Ρ <0,05) της περιεκτικότητας AFB1 κυμάνθηκε από 80 έως 100%.
 • Συμπερασματικά, τα ΥΑΕ μπορεί να είναι μια πολλά υποσχόμενη φυσική πηγή βιοδραστικών ενώσεων χρήσιμων για τον έλεγχο της ασφάλειας των τροφίμων.

Βιολογική ανάλυση

 • Καταρτίστηκαν πρωτόκολλα για την αξιολόγηση της αντιοξειδωτικής δράσης των κλασμάτων UF που προέρχονται από έξι ποικιλίες ΥΑΕ , με τη χρήση ανάλυσης χαμηλής πυκνότητας λιποπρωτεϊνών (LDL. Όλες οι ποικιλίες που αναλύθηκαν έδειξαν υψηλό δυναμικό της αναστολής LDL .
 • Επίσης μελετήθηκαν οι ενώσεις Verbascoside και καφεϊκό οξύ ως πιθανά αντιοξειδωτικά στην ανασταλτική επίδραση της οξείδωσης της LDL
 • Βρέθηκε να λειτουργεί ένας φωτο-προστατευτικός ρόλος για επιδερμικά κύτταρα, μερικών πολυφαινολών που υπάρχουν στα ΥΑΕ, όπως η verbascoside, η ισοβερμπασκοζιτης και η τυροσόλη.  Οι πολυφαινόλες μελετήθηκαν για την επίδρασή σε κυτταρικές καλλιέργειες του Heka ( Human Epidermal Keratinocytes adult) που προκλήθηκαν από την ακτινοβολία UVA ( 365 nm) . Η επίδραση της ακτινοβολίας UVA στις καλλιέργειες Heka επάγει μια μείωση της βιωσιμότητας των κυττάρων.
 • Κατά την  ταυτόχρονη θεραπεία με κάθε μία  πολυφαινόλη παρατηρήθηκε μείωση της παραγωγής ROS , επιβεβαιώνοντας τον αντιοξειδωτικό τους  ρόλο, για την απόσβεση ROS , στα δερματικά κύτταρα.
 • Η θεραπεία με πολυφαινόλες, μετά την –ακτινοβολία UVA, έδειξε μια προστατευτική  αντικαρκινική δράση , με ROS-μεσολαβούμενη απόπτωση κυττάρων που καταστράφηκαν από UVA.  Η αύξηση των επιπέδων ROS , που ενεργούν  ως μοριακά  σήματα , συνδέθηκε με την προ-αποπτωτική επίδραση επί των κερατινοκυττάρων, εμφανή κυρίως σε επιβιώσαντα κύτταρα,  στα οποία προστέθηκαν πολυφαινόλες, μετά την έκθεσή τους σε ακτινοβολία με UVA.
 • Το Ultra-φιλτραρισμένο ΥΑΕ που προέρχεται από την άλεση ελαιών  τριών Ιταλικών (Coratina, οργανικ;ή Coratina και Cellina) και τριών Ελληνικών ποικιλιών (Κορωνέικη, Λιανολιά, Ασπρολιά), άσκησε παρόμοια προστατευτική επίδραση στα ανθρώπινα κερατινοκύτταρα.
 • Επίσης διαπιστώθηκαν επιδράσεις σε δραστηριότητες «αντι-γήρανσης» (διέγερση αντιοξειδωτικής άμυνας των κυττάρων του μεσοδερμικού στρώματος της επιδερμίδας).  Τα παρασκευάσματα που δοκιμάστηκαν έδειξαν δραστικότητα σε συγκεντρώσεις μεταξύ 0,01 και 0,05%, συγκρίσιμες με εκείνες του δείγματος αναφοράς ισοδύναμο με βιταμίνη Ε, 100 micromolar.
 • Επιδράσεις στην αντιφλεγμονώδη ικανότητα. Τα παρασκευάσματα που λαμβάνονται από τα ΥΑΕ, στις ίδιες συγκεντρώσεις που χρησιμοποιήθηκαν για   δραστηριότητες "αντι-γήρανσης», είναι ικανά να αναστείλουν τον σχηματισμό του μονοξειδίου του αζώτου (ΝΟ) που προέρχεται από βακτηριακές μολύνσεις.
 • Επίδραση αποτοξίνωσης. Τα σκευάσματα είναι σε θέση να επιβραδύνουν τη βλάβη που προκαλείται από τις ακτίνες UV διεγείροντας την δράση αποτοξίνωσης του κυττάρου.