Παρθένο ελαιόλαδο

Είστε εδώ

Μήνυμα σφάλματος

 • Warning: Illegal string offset 'data' στην exclude_drupaljs_from_advanced_aggragation_form_alter() (γραμμή 21 του /var/www/vhosts/bio-olea.eu/httpdocs/sites/all/modules/exlcude/exclude_drupaljs_from_advanced_aggragation.module).
 • Warning: Illegal string offset 'data' στην exclude_drupaljs_from_advanced_aggragation_form_alter() (γραμμή 21 του /var/www/vhosts/bio-olea.eu/httpdocs/sites/all/modules/exlcude/exclude_drupaljs_from_advanced_aggragation.module).
 • Warning: Illegal string offset 'data' στην exclude_drupaljs_from_advanced_aggragation_form_alter() (γραμμή 21 του /var/www/vhosts/bio-olea.eu/httpdocs/sites/all/modules/exlcude/exclude_drupaljs_from_advanced_aggragation.module).
 • Warning: Illegal string offset 'data' στην exclude_drupaljs_from_advanced_aggragation_form_alter() (γραμμή 21 του /var/www/vhosts/bio-olea.eu/httpdocs/sites/all/modules/exlcude/exclude_drupaljs_from_advanced_aggragation.module).
 • Warning: Illegal string offset 'data' στην exclude_drupaljs_from_advanced_aggragation_form_alter() (γραμμή 21 του /var/www/vhosts/bio-olea.eu/httpdocs/sites/all/modules/exlcude/exclude_drupaljs_from_advanced_aggragation.module).
 • Warning: Illegal string offset 'data' στην exclude_drupaljs_from_advanced_aggragation_form_alter() (γραμμή 21 του /var/www/vhosts/bio-olea.eu/httpdocs/sites/all/modules/exlcude/exclude_drupaljs_from_advanced_aggragation.module).
 • Warning: Illegal string offset 'data' στην exclude_drupaljs_from_advanced_aggragation_form_alter() (γραμμή 21 του /var/www/vhosts/bio-olea.eu/httpdocs/sites/all/modules/exlcude/exclude_drupaljs_from_advanced_aggragation.module).
 • Warning: Illegal string offset 'data' στην exclude_drupaljs_from_advanced_aggragation_form_alter() (γραμμή 21 του /var/www/vhosts/bio-olea.eu/httpdocs/sites/all/modules/exlcude/exclude_drupaljs_from_advanced_aggragation.module).
 • Warning: Illegal string offset 'data' στην exclude_drupaljs_from_advanced_aggragation_form_alter() (γραμμή 21 του /var/www/vhosts/bio-olea.eu/httpdocs/sites/all/modules/exlcude/exclude_drupaljs_from_advanced_aggragation.module).
 • Warning: Illegal string offset 'data' στην exclude_drupaljs_from_advanced_aggragation_form_alter() (γραμμή 21 του /var/www/vhosts/bio-olea.eu/httpdocs/sites/all/modules/exlcude/exclude_drupaljs_from_advanced_aggragation.module).
 • Warning: Illegal string offset 'data' στην exclude_drupaljs_from_advanced_aggragation_form_alter() (γραμμή 21 του /var/www/vhosts/bio-olea.eu/httpdocs/sites/all/modules/exlcude/exclude_drupaljs_from_advanced_aggragation.module).
 • Warning: Illegal string offset 'data' στην exclude_drupaljs_from_advanced_aggragation_form_alter() (γραμμή 21 του /var/www/vhosts/bio-olea.eu/httpdocs/sites/all/modules/exlcude/exclude_drupaljs_from_advanced_aggragation.module).
 • Warning: Illegal string offset 'data' στην exclude_drupaljs_from_advanced_aggragation_form_alter() (γραμμή 21 του /var/www/vhosts/bio-olea.eu/httpdocs/sites/all/modules/exlcude/exclude_drupaljs_from_advanced_aggragation.module).

Στο έργο αυτό, ερευνήσαμε την επίδραση των συνθηκών επεξεργασίας στις παραμέτρους ποιότητας, κυρίως στις  πτητικές ενώσεις και στο φαινολικό προφίλ του παρθένου ελαιολάδου, που προέρχεται από τρεις ποικιλίες ελιών, δηλαδή Λιανολιά , Ασπρολιά και Κορωνέϊκη.

Θα μπορούσε να συναχθεί το συμπέρασμα ότι, σύμφωνα με το εύρος του χρόνου μάλαξης ( 35 και 70 min ) και της θερμοκρασίας ( 24 και 32 ° C ) που μελετήθηκε, παρατηρήθηκε μια σχετικά μικρή αύξηση στη περιεκτικότητα των ολικών φαινολικών, με την αύξηση της θερμοκρασίας. Η περιεκτικότητα σε παράγωγα υδροξυτυροσόλη μειώθηκε κατά κύριο λόγο με την αύξηση του χρόνου. Οι πτητικές ενώσεις δεν επηρεάστηκαν σημαντικά για την περιοχή των χρόνων μάλαξης και της θερμοκρασίας που μελετήθηκε.

Ο λόγος των όρθο - διφαινολών προς τις ολικές φαινόλες ήταν υψηλότερος στα δείγματα ελαιολάδου που λαμβάνεται με ελαιτριβεία δύο φάσεων από εκείνων που λαμβάνονται με συστήματα τριών φάσεων.

Τοπικές ποικιλίες ελιάς, όπως Ασπρολιά, Λιανολιά, περιείχαν μία υψηλή περιεκτικότητα φαινολικών ενώσεων, γεγονός που υποδηλώνει  ότι ελαιόλαδο, που προέρχεται από αυτές τις ποικιλίες, είναι μια πλούσια πηγή βιοδραστικών ενώσεων.

Επιπλέον μελετήθηκε η μεταβολή της σύστασης των πτητικών ενώσεων στα παρθένα ελαιόλαδα  από διάφορες ποικιλίες ελιάς, κατά την αποθήκευσή τους. Η αύξηση των πτητικών που συμβάλουν στην αλλοίωση της γεύσης ήταν περισσότερο εμφανής στα δείγματα που πάρθηκαν από περισσότερο ακόρεστες ποικιλίες.

Η ορθή διαχείριση της οργάνωσης  του εργαστηρίου οργανοληπτικής αξιολόγησης ελαιολάδου, έγινε σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ISO / IEC 17025:2005, όπως και η εφαρμογή της οργανοληπτικής αξιολόγησης του παρθένου ελαιολάδου, ​​με εκπαιδευμένους δοκιμαστές της ομάδας, σύμφωνα με τη μεθοδολογία που ορίζεται από το ΔΣΕ και τον Κοινοτικό Κανονισμό. Δείγματα ελαιολάδων τοπικών ποικιλιών αξιολογήθηκαν οργανοληπτικά.